Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Viaconcept maakt uitsluitend van cookies gebruik om de website www.viaconcept.nl te verbeteren. Wij geven ze niet door aan derden. Meer informatie over het gebruik van cookies door viaconcept.nl vindt u hieronder.

Waarom gebruikt viaconcept.nl cookies?
Webpagina’s hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen.

Hoe gebruikt viaconcept.nl cookies?
viaconcept.nl gebruikt verschillende cookies, voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten cookies die wij plaatsen en de bijbehorende doeleinden.

  • technische cookies, om www.viaconcept.nl aan te kunnen bieden en laten functioneren, om een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met uw account te detecteren.
  • functionele cookies, om uw voorkeuren te onthouden en u op uw verzoek ingelogd te houden.
  • analyse cookies, om inzicht te hebben in hoe onze bezoekers gebruik maken van (onderdelen van) www.viaconcept.nl, zodat we de website kunnen verbeteren en de website zo goed mogelijk aansluit bij wat bezoekers interessant en belangrijk vinden.


Hoe lang blijven de cookies van viaconcept.nl actief?
viaconcept.nl.nl gebruikt sessie cookies en permanente cookies. De meeste cookies zijn sessiecookies. Dit betekent dat ze automatisch van uw vaste schijf worden verwijderd wanneer u uw sessie beëindigt (dus wanneer u uitlogt of uw webbrowser sluit). De permanente cookies hebben een uiteenlopende levensduur, variërend van 90 dagen tot enkele jaren. U kunt de permanente cookies wissen via u browserinstellingen.

Gebruikt viaconcept.nl cookies van derde partijen behalve Google?
Nee, viaconcept.nl plaatst uitsluitend cookies van Google voor analyse van de website.

Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil?
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website! Ook kunt u in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.

Privacybeleid

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens echter wel doorgeven aan rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.

Algemeen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar privacy@viaconcept.nl. Dit privacybeleid is aangepast op 03-01-2014